Energiatehokasta ja häiriötä sietävää tiedonsiirtoa